Løjt Feriecenter

Velkommen til hjemmesiden hos Ejerforeningerne i Løjt Feriecenter. Målgruppen er ejerforeningernes medlemmer samt evt købere af lejligheder og huse i centeret. Hjemmesiden skulle gerne fungere som et nyttigt redskab til at få indblik i ejerforeningernes forhold.

 

Husene med jordtillæggende var ejet af Dansk Folkeferie som solgte alle huse til firmaet Thorkild Kristensen Ferieboliger og beholdte centerfaciliteterne med restaurant, swimmingpool og udlejning.

 

Samtlige huse blev totalt renoveret udvendig og udstykket til ejerlejligheder, og de enkelte huse og rækkehuse blev solgt i år 2003. Med den nye ejerkreds blev der etableret ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser.

 

I 2004 blev der udstykket jord og bygget 20 nye rækkehuse med udsigt over Genner bugt og 20 fritliggende huse i tilknytning til golfbanen som blev etableret ved samme lejlighed. Ejerforeningen Løjt Bellevue er ejerforening for disse huse.

 

I 2009 solgte Dansk Folkeferie centerbygninger med tilhørende 5 ha grønne områder til de to ejerforeninger som har etableret et samarbejde i Løjt Feriecenter I/S

 

I 2013 blev "Grangården" udstykket i en særskilt ejerlejlighed og frasolgt.